Reglament
Allianz Night Run

I. L’Allianz Night Run es celebrarà el divendres 29 de setembre de 2017 a les 20.00h. El punt de sortida i arribada estarà situat dins del Circuit de Cheste – Valencia.

II. La cursa popular està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes majors d’edat que s’inscriguin prèviament.

III. En cas de que el/la participant sigui menor d’edat podrà realitzar a la prova de 5km (14 anys) o 10k (16 anys) (descarrega’t l’autorització en format pdf), amb el consentiment del pare/mare o tutor legal. Aquesta autorització s’haurà de lliurar en el moment de recollir el dorsal, adjuntant fotocòpia del carnet d’identitat de l’adult.

IV. El recorregut de les distàncies de 5k i 10k s’efectuarà dins el mateix Circuit de Cheste – Valencia amb els kilòmetres degudament indicats i els avituallaments pertinents.

V. Les reclamacions s’hauran de presentar a l’organització per escrit fins a 30 minuts després d’haver fet públics els resultats, i la decisió de l’organització serà inapel·lable.

VI. Les classificacions oficials seran publicades durant la nit del mateix dia de la cursa a la pàgina web oficial. Els inscrits a cadascuna de les curses només sortiran als resultats de la cursa per la qual han fet la inscripció i tenen el dorsal / xip Championchip assignat.

VII. Els únics vehicles autoritzats per seguir la cursa seran els designats per l’organització.

VIII. Per participar, és obligatori córrer amb el dorsal assignat per l’organització ben visible i xip oficial “Championchip”.

IX. Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:

  • Mostra un estat físic deficient en relació a les exigències esportives de la cursa.
  • No realitza el recorregut complet passant per cadascun dels controls de cronometratge disposats per l’organització
  • No porta el xip oficial Championchip a la sabatilla de forma correcta.
  • No porta el dorsal en un lloc visible i col·locat correctament per ser identificat pels organitzadors i jutges de la prova.
  • Mostra un comportament antiesportiu i no respecta el procediment establert.

X. La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament, tant si es realitza via internet o presencial. Cal portar el resguard del pagament i/o DNI del titular per recollir el dorsal. El canvi de titular es tractarà específicament el dia del lliurament dels dorsals a INCIDÈNCIES amb el pagament de 3€. L’organització no entregarà cap dorsal ni xip si l’atleta no aporta identificació del titular. Per recollir el dorsal d’un altre participant caldrà una fotocòpia del DNI amb l’autorització del titular del document.
Un cop realitzada la inscripció, no es podrà retornar l’import si la no participació de l’atleta es per causes no imputables a l’organització.

XI. Les curses es consideraran tancades 1h 30min després de la sortida.

XII. L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o de força major. El compliment del circuit certificat està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la prova, però que no afectaran la distància oficial.

XIII. Les inscripcions es tancaran el dimarts 26 de setembre a les 23.59h via on-line.

XIV. Els inscrits podran recollir la bossa del corredor (amb el dorsal i el xip) els dies que s’indiquen a l’apartat de Lliurament de Dorsals. El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els termes establerts, significa la renúncia dels mateixos.

XV. L’organització disposarà d’un guarda-roba per als participants, i no s’acceptarà cap reclamació d’objectes valuosos (mòbils, carteres, ordinadors, etc).

XVI. Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança mèdica puntual que queda inclosa dins el preu de la inscripció. Els corredors/es assumiran els danys que es puguin causar a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat al respecte.

XVII. Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les de resultats de la cursa si acaben la prova seguint la normativa establerta.
Pel fet d’inscriure’s a la cursa, el participant autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar imatges personals estàtiques i/ o en moviment. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en els materials de promoció produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura i els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

XVIII. El participant consent la cessió de les seves dades de caràcter personal als organitzadors Allianz i Grau Hollenstein & Asociados, SL (Zona Vip Events) amb l’objecte de remetre-li en un futur informació comercial i publicitària de les seves activitats, novetats, serveis i productes, de conformitat amb el que estableix l’art. 21 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic.
El participant té el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, dirigint-se per escrit a l’adreça següent: a Zona Vip Events a l’adreça de correu electrònic zonavipevents@zonavipevents.com o a l’adreça de correu postal: C/Electrònica, 19, 8C, 08915 Badalona.

XIX. La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total d’aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en darrera instància per l’organització.
Atenció al corredor: zonavipevents@zonavipevents.com  933.016.661

*En el cas de suspendre la cursa per causes de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.